KOM'MIT het MVO platform van Vixia

 
     U bevindt zich hier: Vixia » Wij Slagen samen

Wij slagen samen is het motto van Vixia.
Vixia heeft voor dit motto gekozen vanuit de overtuiging, dat het succes van de organisatie ligt in de kracht van de samenwerking, zowel intern bij Vixia zelf, als met externe partners en stakeholders.

 

Wij slagen samen met onze medewerkers
Bij “Werken met Vixia” op deze website kunt u zien wat Vixia allemaal voor u kan doen.
Al die werkzaamheden worden uitgevoerd door onze ruim 1100 Wsw-medewerkers (en enkele anderen) in ons bedrijf. Ondanks – of misschien wel dank zij – het feit dat deze medewerkers arbeidsbeperkingen hebben, zijn ze heel gemotiveerd om te werken. Ze hebben er immers zelf voor gekozen om niet te berusten in hun beperkingen, maar om hun talenten optimaal in te zetten. Het is aan Vixia als werkgever om het meest passende werk op het juiste niveau te organiseren voor de medewerkers..
Bij alle afdelingen van Vixia zijn Wsw-medewerkers werkzaam.
De meesten natuurlijk in de productie en dienstverlening. Maar ook bij onder meer de werkvoorbereiding, logistiek, facilitaire zaken, ICT en de administratieve afdelingen werken Wsw-medewerkers. Een groot deel van de teamleiders en alle begeleiders hebben zelf ook een Wsw-indicatie. Wij slagen samen met onze Wsw-medewerkers in het neerzetten van een succesvol bedrijf!

 

Wij slagen samen met onze gemeenten
Vixia voert de sociale werkvoorziening uit voor de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek: Sittard-Geleen, Stein, Beek en Schinnen. Via het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Vixia bepalen de gemeenten op hoofdlijnen het beleid. Zij vullen ook de rijkssubsidie aan met een gemeentelijke bijdrage, omdat Vixia zelf onvoldoende verdienvermogen heeft om geheel in haar eigen “onderhoud” te voorzien. Wij slagen samen met onze gemeenten erin om de mensen met een arbeidsbeperking zinvol en productief werk aan te bieden.

 

Wij slagen samen met opdrachtgevers
Zonder onze opdrachtgevers zou Vixia geen bestaansrecht hebben.
Onze productieafdelingen krijgen hun opdrachten van bedrijven uit binnen- en buitenland. De hoogwaardige verfkwasten die we maken zijn voornamelijk bestemd voor professionele bedrijven in de Verenigde Staten, de Millenerpoort Design Tapijten worden onder meer in Denemarken verkocht en de televisietoestellen assembleren we bijvoorbeeld voor een opdrachtgever in Hongkong en zijn bestemd voor de Franse en Britse markt.
Het ligt voor de hand dat onze dienstverlening vooral geleverd wordt aan regionale opdrachtgevers.
Zo verzorgen we samen met de gemeentelijke afdelingen het openbare groenonderhoud in de Westelijke Mijnstreek, maar we werken ook in de groenvoorziening in opdracht van bijvoorbeeld woningcorporaties. In samenwerking met Balanz Facilitair voeren we schoonmaakdiensten uit in scholen en sporthallen in de regio. Onze catering verzorgt lunches bij bedrijven in Sittard-Noord.
Wij slagen samen met de afdelingen business post van MTB en WOZL erin (- zie hierna -) om in de hele regio Zuid-Limburg zakelijke post op te halen, te sorteren en te distribueren. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
Een kleine 100 opdrachtgevers van Vixia hebben zich enkele jaren geleden verzameld in het MVO-platform KOM’MIT. Zij profileren zich als maatschappelijk verantwoordelijke ondernemers, met het accent op het MVO-aspect “people”. Wij slagen samen met onze KOM’MIT-partners en de overige opdrachtgevers en werkgevers in het vorm geven aan onze maatschappelijke opdracht.

 

Wij slagen samen met werkgevers
Een aantal Wsw-medewerkers is vanwege hun beperking niet of moeilijk in staat om te werken in een regulier bedrijf. Zij zijn en blijven aangewezen op intensieve begeleiding en een vaak prikkelarme werkomgeving. Maar meer Wsw-medewerkers dan je misschien zou denken, zijn wel degelijk in staat om te werken bij “gewone” werkgevers. De ervaring leert, dat detacheringen naar een reguliere werkplek of een dienstverband met een reguliere werkgever voor alle betrokkenen meerwaarde heeft. De werkgever krijgt een gemotiveerde medewerker en desgewenst begeleiding bij het omgaan met de beperkingen en de medewerker is een gewone collega tussen collega’s in een gewoon bedrijf.
Met ingang van de Participatiewet in 2015 heeft de gemeente Sittard-Geleen voor alle gemeenten in de Westelijke Mijnstreek het zoeken naar individuele detacheringsmogelijkheden en de plaatsing en begeleiding van Wsw-medewerkers en werkgevers overgenomen van Vixia.
Daarbij adviseren de banenmakelaars en de matchers/begeleiders van de gemeente de werkgevers onder meer over de mogelijkheden van jobcarving.
Wij slagen samen met de gemeente en met de werkgevers erin om steeds meer mensen in een reguliere werkomgeving te plaatsen.

 

Wij slagen samen met  MTB en WOZL
Met de bedrijven voor sociale werkvoorziening in de Oostelijke Mijnstreek en Maastricht-Heuvelland, WOZL en MTB, werkt Vixia steeds nauwer samen. Onder meer op het terrein van de business post, maar ook in ondersteunende diensten. Dat sluit aan bij een van de doelstellingen van de Participatiewet om de organisatie en inzet van mensen uit de verschillende doelgroepen op de schaal van de arbeidsmarktregio te organiseren. Bij een aantal projecten zijn ook het UWV en de centrumgemeenten betrokken.

Wij slagen samen met de afdelingen business post van MTB en WOZL erin om in de hele regio Zuid-Limburg zakelijke post op te halen, te sorteren en te distribueren. En zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen.

 

De afdelingen BP van MTB en WOZL zijn op gegaan in Business Post Zuid-Limburg b.v.
Westrom en de Risse hebben samen Business Post Midden-Limburg b.v. opgericht.
WAA en NLW zijn een samenwerking aangegaan met Postvak 50, de Business Post vestiging in Noord-Limburg.
Met deze bedrijven “slagen we samen” om in heel Limburg zakelijk post op te halen.

Wij slagen samen erin om in Zuid-Limburg steeds meer toekomstbestendige activiteiten te ontwikkelen ten behoeve van de doelgroep.

 

Wij slagen samen met Cedris
Cedris is de landelijke koepelorganisatie van de sociale werkvoorziening. Zij vertegenwoordigen ons in de lobby naar de landelijke politiek en behartigen de belangen van de Wsw-medewerkers bij de VNG. Ook kunnen de Wsw-bedrijven gebruik maken van hun expertise en deskundigheid op vele gebieden.
Wij slagen samen met Cedris erin om onze professionaliteit voortdurend te verbeteren en adequaat in te spelen op de vele ontwikkelingen in onze sector.