KOM'MIT het MVO platform van Vixia

 
     U bevindt zich hier: Vixia » Over Vixia

Sociale werkvoorziening
Vixia voert in de Westelijke Mijnstreek de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Dat doen we voor de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein. Bij deze Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia zijn mensen in dienst die een Wsw-indicatie hebben. Daarnaast werken bij Vixia BV nog medewerkers in de staf en ondersteuning. Vixia is daarmee een van de grootste werkgevers in de Westelijke Mijnstreek.

 
Werken in een beschutte omgeving
Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van werk in een beschutte werkomgeving, met veel begeleiding en veel aandacht voor de werksoorten en de arbeidsomstandigheden. Dat werk kan bij Vixia zelf zijn, maar ook bij bedrijven en organisaties in de regio. In de eerste plaats is het werk bestemd voor mensen met een Wsw-indicatie. Maar de gemeenten kunnen ook tijdelijk mensen bij Vixia plaatsen die – na een uitkering – eerst weer in het werkritme moeten komen en bepaalde vaardigheden moeten leren, voordat ze bij een gewone werkgever aan de slag kunnen. Vixia is dan voor hen een werk-leerbedrijf.

 
Producten en diensten

 

Ons motoOver Vixia

 

De medewerkers van Vixia kunnen voor heel uiteenlopende werkzaamheden worden ingeschakeld, individueel of in groepsverband, voor kortdurende of langdurige projecten. Onder meer voeren wij verpakkings-, assemblage- en logistieke opdrachten uit. Ook verzorgen wij businesspost, administratie, receptie, groenonderhoud, schoonmaak en catering. Kijk voor deze en andere mogelijkheden bij Werken met Vixia.

 
Werkgevers en opdrachtgevers
Wij voeren in eigen huis opdrachten uit voor regionale, nationale en internationale opdrachtgevers. In de regio Westelijke Mijnstreek doen we dat desgewenst ook bij de opdrachtgever op locatie. Daarnaast kunnen Wsw-medewerkers ook individueel gedetacheerd worden bij bedrijven en organisaties in de regio. Het is zelfs mogelijk om hen zelf in dienst te nemen, met begeleiding en loonkostensubsidie vanuit Vixia. Dat heet een Begeleid Werken contract.

 
Wij slagen samen
Altijd gaan we voor een geslaagd resultaat. Want we kennen de individuele kwaliteiten en eigenschappen van onze mensen. Op basis daarvan zoeken we naar de juiste “match” tussen medewerkers en opdrachtgevers. Doen waar je goed in bent dus. Daardoor blijven onze mensen met plezier naar hun werk gaan en zijn onze opdrachtgevers tevreden.