KOM'MIT het MVO platform van Vixia

 
     U bevindt zich hier: Vixia » Vixia Nieuws

Pascal Penders woont in Sittard.
In het dagelijks leven is hij als zelfstandige werkzaam op het gebied van veranderingen in bedrijven en organisaties, alles vanuit een financiële bril bekeken.
In december 2017 is hij benoemd als lid van de Raad van Commissarissen van Vixia, waar hij zich bezig gaat houden met de financiële zaken. Met de twee andere commissarissen gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht op de directie en de toekomst van Vixia. Naast Vixia is hij nog voor drie andere organisaties actief als commissaris.

Ondernemen met sociale werkbedrijven

Mensen die onder de doelgroep ‘baanafspraak’ vallen, kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan uw onderneming. Sociale werkbedrijven zijn uw partner om dit handen en voeten te geven. Dit kan via het uitbesteden van werk en het inhuren van personeel.

Lees verder

Op donderdagochtend 28 september vond voor alle medewerkers vallend onder de CAO SW (álle Wsw-ers’) en alle BV-medewerkers in de kantine Millenerweg 2 van Vixia om 9.30 uur een Personeelsbijeenkomst plaats met informatie over het Bedrijfsplan Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

Om  8.30 uur vond de Personeelsbijeenkomst plaats voor iedereen vallend onder ‘kader’ (Wsw en BV) in de conferentieruimte.

Voor  link naar de nieuwsbrief WsW-er klik hier. Voor  link naar de nieuwsbrief BV-er klik hier.

Astrid VerblaktMarion van Limpt -Wim Schreuders Jos van WesterhovenWim Marion Astrid en vd

Beste collega,

 

Zoals je waarschijnlijk hebt gehoord,  heeft Vixia in de zomerperiode samen met collega’s van de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek gewerkt aan een bedrijfsplan voor het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.
In dit bedrijfsplan is uitgewerkt op welke manier de drie Sociale Diensten én Vixia in de toekomst gaan samenwerken. Om je te informeren wat deze plannen voor jou en je werk kunnen betekenen, zijn voor aanstaande donderdag 28 september twee Personeelsbijeenkomsten georganiseerd:

 

–   Om 8.30, in conferentie 18A m(ruimte achter de kantine) voor iedereen vallend onder ‘kader’ (Wsw en BV). Dit is de groep die normaliter ook wordt uitgenodigd voor de Kaderbijeenkomsten;
–   om 9.30 uur, in de kantine van Millenerweg 2, voor alle medewerkers vallend onder de Cao SW (‘alle Wsw-ers’) en alle BV-medewerkers;

De collega’s die behoren tot het kader zijn dus voor beide bijeenkomsten uitgenodigd.

Het is belangrijk dat je uit eerste hand hoort wat de plannen zijn. Ik hoop dat je aanwezig kunt zijn. Ik wil je ook vragen om de inhoud van deze mail met je collega’s te delen zodat iedereen goed is geïnformeerd en zoveel mogelijk collega’s a.s. donderdag aanwezig zijn.

Medewerkers die gedetacheerd zijn, worden door middel van een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

We rekenen op je komst! Tot donderdag,

 

Met vriendelijke groet,

Namens het managementteam van Vixia

Wim Schreuders,

Interim-directeur.

Marion van Limpt benoemd tot directeur-bestuurder Vixia

 

 

Voormalig interim-directeur Marion van Limpt is met ingang van 1 oktober benoemd tot directeur-bestuurder van Vixia. Na zorgvuldige weging van alle reacties op haar vertrek als interim bestuurder in juni jl is de Algemene vergadering Aandeelhouders (AvA) tot de conclusie gekomen dat mevrouw van Limpt de meest geschikte kandidaat voor deze functie is. Daarop heeft de AvA haar, met instemming van de Raad van Commissarissen (RvC), uitgenodigd deze functie alsnog te aanvaarden.

Marion van Limpt met logo

 

De afgelopen periode bleek uit alle maatschappelijke reacties op haar vertrek dat mevrouw van Limpt een breed draagvlak geniet. Zij kreeg ook intern steun van het managementteam, de Ondernemingsraad, medewerkers van Vixia en de vakbonden. Door alle betrokkenen is nu, mede door gesprekken en de maatschappelijke reacties, unaniem voor deze benoeming gekozen. Wij hebben het volste vertrouwen in een succesvolle samenwerking de komende belangrijke periode.

Vz AvA, T. van Es