KOM'MIT het MVO platform van Vixia

 
     U bevindt zich hier: Vixia » werken bij vixia

U hebt of had een Wsw-indicatie

Tot 1 januari 2015 konden mensen een indicatie krijgen van het UWV in het kader van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Zij werden dan bij hun gemeente op de wachtlijst geplaatst. In de Westelijke Mijnstreek zorgde Vixia voor de Wsw-plaatsingen. Zodra Vixia plaats had, werden de mensen die op de wachtlijst stonden – in volgorde van datum indicatie – opgeroepen om in dienst te komen bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Vixia.

 

Sinds 1 januari 2015 is de Wsw gewijzigd. Alleen voor mensen die op dat moment een dienstverband hadden met een Wsw-bedrijf, blijft deze wet gelden.
Met ingang van 1 januari 2015 zijn ook de wachtlijsten voor een Wsw-dienstverband bij de gemeenten vervallen. Begeleiders van de gemeenten bekijken met de mensen die op de wachtlijst stonden, welke mogelijkheden er zijn. Dat kan (tijdelijke) plaatsing bij Vixia zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. Dat kan per gemeente verschillen. Als u dus eind 2014 op de wachtlijst Wsw stond, kunt u met een medewerker van uw woongemeente bespreken, hoe het nu verder gaat.

catering Vixia

Mensen met een Wsw-indicatie die op 1 januari 2015 een dienstverband hadden met een ander Wsw-bedrijf dan Vixia, en die in de Westelijke Mijnstreek (komen) wonen, kunnen om overplaatsing vragen naar Vixia. Vixia zal dan bekijken of overplaatsing mogelijk is binnen het bestaande beleid en de betrokkene hierover informeren.

 

 

Cliënten met een uitkering
Als u een bijstands- of een Wajong-uitkering hebt, kan de gemeente of het UWV besluiten om u tijdelijk bij Vixia te laten werken om werkervaring op te doen. Dan komt u werken bij Vixia met behoud van uw uitkering of u komt tijdelijk in dienst van Vixia Kans BV. Meestal gaat u dan beschut werken buiten de deur van Vixia. U wordt begeleid door uw contactpersoon van de gemeente of het UWV. Op de werkplek zelf hebt u natuurlijk uw eigen begeleider of leidinggevende, die u wegwijs maakt in het werk en de werkafspraken.

 

 

Medewerkers in dienst bij Vixia BV
De overgrote meerderheid van de mensen die bij Vixia werken, zijn medewerkers met een Wsw-indicatie, die in dienst zijn van de GR Vixia.
Een aantal mensen is in dienst van Vixia BV. Deze medewerkers zijn geen ambtenaren, maar volgen wel de CAR UWO (= de Cao), die ook geldt voor de ambtenaren van de gemeente Sittard-Geleen.

 

 

Vacatures

Bij de GR Vixia en Vixia Kans BV kunt u niet solliciteren.
Plaatsing gebeurt via de gemeenten of het UWV.
Bij Vixia BV zijn niet vaak vacatures.
Als we vacatures hebben, kunt u die vinden op onze website.