KOM'MIT het MVO platform van Vixia

 
     U bevindt zich hier: Vixia » werken bij vixia » In dienst bij een werkgever

In dienst bij een werkgever als u een Wsw-indicatie hebt

Als u wel een Wsw-indicatie hebt, maar met enige begeleiding en eventueel met aanpassing van uw werkplek in staat bent om bij een gewone werkgever te gaan werken, kan Vixia u detacheren. Bij detacheren blijft de medewerker in dienst van Vixia en gaat bij werkgever aan de slag. Met detacheringen kunt u pieken in het werk ondervangen.

 

Als u een tijd gedetacheerd bent en het bevalt van beide kanten goed, dan kunt u ook zelf in dienst treden bij die werkgever als hij en u dat allebei willen.

Het voordeel is, dat u dan volledig gelijk gesteld bent aan de andere medewerkers van het bedrijf; dus ook qua salaris en arbeidsvoorwaarden. Uw werkgever krijgt een loonkostensubsidie voor zover u niet evenveel productie kunt leveren als uw collega’s. En het UWV Werkbedrijf betaalt (een deel van) het loon aan hem door bij eventueel ziekteverzuim.

 

Verder blijft u ook begeleid worden door een jobcoach. Daarom noemen we dit “begeleid werken” in de Wsw. Want u behoudt uw Wsw-indicatie.

De jobcoach kan uw werkgever ook adviseren over bijvoorbeeld werkplekaanpassingen, arbeidsomstandigheden of het volgen van een opleiding.

Meestal is de jobcoach van Vixia degene die u op de werkplek begeleidt en afspraken maakt met de werkgever over de loonkostensubsidie. De Wet sociale werkvoorziening biedt de mogelijkheid om dit door een andere begeleidingsorganisatie dan Vixia te laten doen. Onze werkcoaches begeleiden zowel werkgever als werknemer.

De gemeenten hebben in de verordening ‘Persoonsgebonden budget’  vastgelegd hoe dit werkt en wat de voorwaarden zijn en is er een speciaal aanvraagformulier.